Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla fakta på bordet – nu måste skogen skyddas

/
  • Det är dags att sätta fart och verkligen skydda skogen, skriver debattörerna.

Annons

I stora delar av vårt land är skogen viktig för samhället, både som del i vårt vardagsliv och för näringslivet. Men skogen är hårt åtgången. Fortfarande avverkas skyddsvärda skogar och miljöhänsynen brister vilket gör att särskilt känsliga skogar är illa ute. I Gävleborg saknar mer än 25 000 hektar av särskilt värdefulla skogar ett formellt skydd, skriver företrädare för en rad miljöorganisationer.

Nu måste regeringen skrida till handling.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har nyligen reviderat den nationella strategin för skydd av skog. Den innehåller ett utmärkt underlag för att regeringen ska kunna leva upp till sina ambitioner om att miljömålen ska nås och att skyddsvärda skogar inte ska avverkas.

Riksdagen har genom miljömålen beslutat att Sverige ska ha levande skogar och ett rikt djur- och växtliv. Regeringen måste bland annat leva upp till ett etappmål om formellt skydd av 150 000 hektar, en halv procent av den produktiva skogen. Etappmålet är, enligt myndigheterna, inte tillräckligt för att nå miljömålen eller uppfylla Sveriges internationella åtaganden.

För att nå målen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster krävs att mer produktiv skog bevaras. Det handlar framför allt om att sammanbundna områden av särskild betydelse för känsliga skogslevande arter bevaras. Dessutom behöver brukandet utanför de skyddade områdena ske hållbart.

En samlad kunskap om vilka värdefulla skogar som saknar formellt skydd finns nu tydligt redovisad, län för län. I Gävleborg rör det sig om två procent av den produktiva skogen. Det finns även uppgifter om skogar som behöver undersökas närmare innan de bör bli föremål för avverkning. Denna samlade kunskap måste nu omsättas i praktiken.

I dag har inte ens fem procent av den produktiva skogen ett formellt skydd. Samtidigt menar forskare att minst 20 procent av alla värdefulla miljöer i skogslandskapet långsiktigt behöver bevaras för att rädda skogens mångfald av liv. I strategin framgår att det är produktiv skog som måste prioriteras. Till skillnad från den mer artfattiga lågproduktiva skogen, är det den produktiva skogen som är mest hotad och samtidigt av störst betydelse för biologisk mångfald och friluftsliv. Vi förutsätter att regeringen följer naturvårdsforskningens slutsatser.

Om regeringen menar allvar med att nå miljömålen som rör skog behöver den skrida till handling omedelbart.

Avsätt tillräckligt med resurser för att åtminstone nå nuvarande etappmål. Enligt beräkningar i strategin behöver ytterligare 900 miljoner kronor skjutas till under kommande budgetår.

Se bortom 2020 och sätt ett nytt etappmål. Myndigheterna konstaterar att mer skog behöver skyddas efter 2020. Utgå från deras gedigna underlag och sätt ett nytt mål som leder till att bevara den biologiska mångfalden i linje med miljömål och internationella åtaganden.

Säkerställ verktyg för att gå i mål. Det behövs fler verktyg än pengar för att uppnå målen. Använd därför statligt ägd skog, till exempel Fastighetsverket och Sveaskog, som utbytesmarker.

Vi har inte tid att vänta. Ta chansen och sätt fart!

Andrea Söderblom-Tay

ordförande, Jordens Vänner

Elin Götmark

talesperson, Skydda skogen

Johan Andersson

ordförande, Fältbiologerna

Johanna Sandahl

ordförande, Naturskyddsföreningen

Lina Burnelius

skogsansvarig, Greenpeace

Peter Westman

naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons