Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Delaktighet istället för omhändertagande

Annons

Vi har stora integrationsutmaningar framför oss, skriver Hans Backman, Ismail Kamil och Erik Ullenhag, Folkpartiet.

Sverige är och ska vara ett öppet och tolerant samhälle. Det har gjort vårt land rikare och vi liberaler är stolta över att vi har tagit vårt solidariska ansvar och givit människor, som flytt undan förföljelse, en fristad.

Men samtidigt som många som kommit till vårt land har lyckats ska vi vara tydliga med att vi har stora integrationsutmaningar. Därför genomfördes den 1 december den största förändringen av integrationspolitiken på 25 år. Fokus är på jobb och kunskaper i svenska.

De allra flesta kommuner i Sverige har tecknat avtal med Migrationsverket om att ta mot flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga. För en del län innebär flyktingmottagandet att befolkningsnettot kan hållas uppe. I Gävleborg och Uppsala län uppgick mottagandet total under 2009 till 1 783 personer. Människor som sökt en tryggare framtid för sig och sin familj i Sverige, som inget hellre vill än att arbeta och bidra.

Den stora utmaningen handlar om att det tar för lång tid för en nyanländ att komma i arbete och klara sin egen försörjning. Efter tre år i landet har endast 30 procent ett arbete. Det vittnar om stora problem i organiseringen av den första tiden i Sverige.

Den modell för mottagande av nyanlända som vi har haft under lång tid har inte fungerat. Därför lägger vi nu om mottagandet. Valfrihet, individuellt utformade insatser och fler aktörer är viktiga delar i den nya reformen. Men vi behöver också förändra synen på dem som lämnar sitt land för att söka skydd och en fristad i Sverige. De ska inte ses som svaga individer utan behöver professionellt stöd för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, etablera sig på arbetsmarknaden och ta del av de möjligheter, rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Därför utgår reformen från individens behov, men betonar också tydligt individens eget ansvar för sin framtid.

Reformens viktigaste delar är:

– I stället för att tas emot av socialtjänsten ska nyanlända från dag ett mötas av insatser för arbete. Därför får Arbetsförmedlingen ta över samordningsansvaret från kommunerna när det gäller de insatser som ska leda till jobb och egen försörjning.

– Individuella insatser från dag ett. Kort efter att den nyanlände beviljats uppehållstillstånd träffar hon eller han Arbetsförmedlingen för ett etableringssamtal. Frågor om var i landet den nyanländes kompetens efterfrågas och hur vägen till arbete ser ut diskuteras för att tidigt matcha bostad och arbetsmarknad. Utifrån samtalet görs en skräddarsydd etableringsplan med individuella insatser.

– Arbetslinjen är tydlig i det nya systemet. Etableringsersättningen är individuell och utgår när den nyanlände aktivt deltar i insatserna. För att få full ersättning ska den nyanlände delta i svenskundervisning och andra insatser som föreskrivs i etableringsplanen. Den individuellt utformade ersättningen kan leda till förbättrad jämställdhet genom att ersättningen inte påverkas av andra inkomster i hushållet. Det är möjligt att arbeta vid sidan av insatserna utan att ersättningen minskas.

– En etableringslots införs för att stödja den nyanlände under den första tiden i Sverige. Ersättning till lotsen är resultatbaserad, vilket innebär att lotsen också har ett intresse av att den nyanlände så snabbt som möjligt kommer i arbete och kan försörja sig själv.    

– Samhällsorientering införs som en obligatorisk del av nyanländas etablering. Den ska ge grundläggande förståelse för det svenska samhället, hur det fungerar och vad det innebär att leva och bo i Sverige. Många nyanlända berövas idag möjligheten att känna delaktighet och bli en del av det nya samhället. Frågan som idag ställs till den nyanlända är – hur kan vi hjälpa? Med ett perspektivskifte bör frågan vara – hur vill du bidra? Därför utgår reformen från individens vilja, delaktighet och ansvar för sin framtid.

Det är dags att gå från omhändertagande till delaktighet.

Erik Ullenhag

Integrationsminister, FP

Hans Backman

Riksdagsledamot, FP

Ismail Kamil

Riksdagsledamot, FP

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons