Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förändrad sjukvård kortar vårdköerna

Annons

Göran Hägglund, kd och Lennart Sjögren, kd,

partiledare respektive partisekreterare, om hur vårdköerna kan kortas genom effektivare vårdorganisationer.

Den svenska sjukvården är en av de bästa i världen – när man väl kommer dit. Problemet är att alldeles för många människor får vänta alldeles för lång tid, inte sällan med smärta och oro. Det är ett resultat av många års socialdemokratiska försummelser. Och det är inte acceptabelt! Kristdemokraterna och alliansregeringen tar vårdköerna på allvar.

I ett avtal mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har sjukvårdshuvudmännen lovat att ge patienter vård inom rimlig tid. Vårdgarantin innebär bland annat att du ska få kontakt med din vårdcentral samma dag och att du ska få träffa en specialist inom en månad. Tyvärr klarar landstingen inte av att leva upp till kraven i vårdgarantin. Regeringen har därför ökat stödet för att genomföra vårdgarantin och korta köerna. Under 2007 tillfördes landstingen 750 miljoner kronor extra, 2008 anslogs 500 miljoner och för 2009 kommer ytterligare 500 miljoner.

Därtill har regeringen avsatt en miljard kronor som under 2009 ska delas mellan de landsting som kan visa bestående förbättringar i arbetet med att korta köerna, ”Kömiljarden”. Dessa satsningar är nödvändiga för att sjukvården ska ha möjlighet att göra sig av med sin tunga ryggsäck.

Men problemet är inte bara brist på pengar. Undersökningar från bland andra Socialstyrelsen visar tydligt att förmågan att skapa en effektiv organisation är avgörande för hur väl man lyckas. För att genomföra nödvändiga förändringar krävs ett ökat engagemang från landsting och vårdgivare. Goda exempel kan hämtas från landsting där man hittat nya intressanta sätt att arbeta, exempelvis Gotland och Kalmar. Men för att klara uppgiften krävs vilja till förändring och ett nytt sätt att tänka. Nya idéer måste släppas fram och prövas. För att sätta ytterligare tryck på landstingen förbereder regeringen också att lagstifta om vårdgarantin som i dag endast regleras i ett avtal med SKL.

Vårdköerna orsakar stort lidande och är ett gigantiskt samhällsproblem. Förutom smärta och andra symtom ökar också människors oro. Följderna blir inte sällan att vi är sjuka längre med fler och fördjupade besvär, använder fler mediciner och får gå på fler läkarbesök. Väntetiderna gör att personen förlorar inkomst samtidigt som det offentliga drabbas av ökade utgifter när personer som skulle ha kunnat få behandling i stället tvingas vänta.

Också för personalen innebär långa köer merarbete, framför allt om undersökningar måste göras om på grund av att patienternas hälsotillstånd kan ha förändrats.

Det behövs ett nytänkande för att effektivisera vården, och ett samarbete mellan landstingen och regeringen för att skapa en offentligt finansierad vård av högsta möjliga kvalitet.

Den självklara utgångspunkten måste vara att människor ska få hjälp i rimlig tid. Målet för hälso- och sjukvården kan sammanfattas i uttrycket rätt vård i rätt tid och efter behov.

partiledare och socialminister

partisekreterare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons