Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fri handel och konkurrens avgörande för jobben och välfärden i Gävleborg!

För ett exportberoende län som Gävleborg och land som Sverige är handel med vår omvärld av avgörande betydelse för att vårt näringsliv ska kunna utvecklas och behålla konkurrenskraften. Det betyder också att det skapas skatteintäkter för vår välfärd, skriver Lars Beckman och Anna Maria Corazza Bildt.

Annons

Varför spjärnar de rödgröna i Europaparlamentet då emot när vi försöker göra det lättare för företag att köpa och sälja tjänster på EU:s inre marknad?

Att den inre marknaden tillhör det europeiska samarbetets viktigaste resultat är uppenbart. Men det innebär inte att den är perfekt. Steg för steg arbetar vi för att både bredda och fördjupa den.

I Parlamentets utskott för den inre marknaden ligger nu förslaget om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort (E-kort). Det är ett viktigt förslag för att underlätta för främst små och medelstora företag som vill leverera sina tjänster över gränserna.

Det så kallade tjänstedirektivet antogs redan 2006, men tillämpas fortfarande inte fullt ut av alla medlemsstater. Och åtskilliga reser faktiska hinder för tjänstehandeln. Det är detta som förslaget nu vill åtgärda.

Listan på hinder kan göras lång.

Ibland krävs auktoriserade översättningar av dokument. Men till exempel Sverige har inga auktoriserade översättningar, och därmed får svenska företag problem.

I andra länder krävs betalningar via det nationella banksystemet, men för att det skall vara möjligt måste man redan ha konton och vara etablerad.

Ibland är också tiderna för företag att få besked orimligt långa.

Det är för att komma förbi allt detta som det nu föreslås ett elektroniskt tjänstekort. Den existerande snårskogen av nationella administrativa regler som i dag kraftigt begränsar möjligheterna skall röjas undan.

Kortet påverkar inte nationella bestämmelser. Ansökan görs elektroniskt, på sitt eget språk och genom att använda existerande system. Till sin hjälp har man en samordnande myndighet i sitt hemland. Dessutom är kortet helt frivilligt för företagen.

Det är ett lagförslag som den svenska regeringen ställt sig bakom, vilket är bra.

Men plötsligt vill de rödgröna i Parlamentet sätta stopp. Den smygande protektionismen är tydlig bakom tal om att värna olika typer av begränsande nationella regler.

I ett yttrande av Olle Ludvigsson, S, försöker han helt stoppa Kommissionens förslag, trots att detta redan är väldigt begränsat och bara berör administrativa hinder. Vi i M vill i stället förstärka E-kortet så att det även tacklar så kallade regulativa hinder i regelverket som försvårar eller omöjliggör expansion till vissa marknader. Exempel på detta är krav på ägarstrukturer i företag.

Vi vädjar därför till de rödgröna att ompröva sin inställning. Vi behöver en öppnare, bredare och djupare gemensam europeisk marknad.

I Gävleborg finns det företag som tillverkar och säljer produkter till Tyskland där det kan ta fyra-fem år att få produkten godkänd enligt Tysklands krav och det är dolda handelshinder som måste tas bort. En öppen och fri konkurrens inom EU är både önskvärt och grunden för vårt handelssamarbete – både vad gäller tjänster och varor.

I grunden handlar fri handel och fri konkurrens inom EU om att förbättra förutsättningarna för jobb och välstånd i framtidens Sverige.

Anna Maria Corazza Bildt, M

Europaparlamentariker, ansvarig för E-kortet i EPP-gruppen

Lars Beckman, M

riksdagsledamot Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons