Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP: Budgetsatsning på ängar och naturbetesmarker motverkar insektsdöden

/
  • Sveriges 280 arter av bin är rödlistade, det är viktigt att stoppa insektsdöden, skriver Miljöpartiet.

Sveriges 280 arter av bin är rödlistade. Det är viktigt att stoppa utrotningen av arter både för att de har ett egenvärde och för att vi människor är beroende av dem på många sätt, skriver Miljöpartiet.

Annons

Larmen om arter som hotas till utrotning duggar tätt. Nu senast nyheten om omfattande insektsdöd. Förutom användning av giftiga bekämpningsmedel är en viktig förklaring till insektsdöden att kulturlandskapet, alltså marken vi använder för odling och bete, växer igen.

Cirka hälften av Sveriges växt- och djurarter är beroende av kulturlandskapet – särskilt av ängar och naturbetesmarker. När dessa växer igen förlorar många arter sin livsmiljö. I Sverige minskar till exempel antalet bin och humlor dramatiskt. 83 av

Sveriges 280 arter av bin är rödlistade. Det är viktigt att stoppa utrotningen av arter både för att de har ett egenvärde och för att vi människor är beroende av dem på många sätt. Till exempel kräver många av de grödor vi odlar att det finns bin och andra pollinerande insekter.

Arternas beroende av människans skötsel av markerna visar hur människan faktiskt har spelat och fortfarande kan spela en positiv roll för naturen. Miljöpartiet har länge arbetat för höja ersättningen för lantbrukare och andra som sköter ängar och naturbetesmarker. Nu blir detta verklighet.

Regeringen har beslutat att höja miljöersättningen för marker som är extra värdefulla ur ett naturvårdsperspektiv. 255 miljoner satsas på detta. Det gäller slåtterängar med särskilda värden, skogsbete, mosaikbete och bete av andra gräsfattiga marker. Till satsningen knyts också en förstärkt rådgivning som ska höja kunskaperna om olika skötselmetoder.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har uttalat sig positivt om satsningarna på betesmarker men vill gärna se ännu större satsningar framöver. I den frågan är LRF och MP överens. Miljöpartiet arbetar för att öka stöden för lantbrukarnas miljötjänster, framförallt inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Med regeringens satsning på värdefulla ängar och naturbetesmarker gör vi en insats för att stoppa artutrotningen och stärka den biologiska mångfalden, för bättre villkor för våra lantbrukare och för ett tilltalande kulturlandskap för alla.

Stina Bergström, MP

riksdagsledamot för Värmlands län och miljöpolitisk talesperson

Emma Nohrén, MP

riksdagsledamot för Västra Götalands läns och landsbygdspolitisk talesperson

Therese Metz, MP

kommunalråd i opposition Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons