Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vem ska bestämma om liv och död?

/
  • För många har det inneburit en ökad trygghet och känsla av att man själv kontrollerar sitt liv. Att få avsluta sitt liv i värdighet i stället för outsägliga plågor.

Annons

om aktiv dödshjälp

Runt om i världen pågår just nu en debatt om aktiv dödshjälp, en fråga som ofta ses som mycket kontroversiell. För drygt tio år sedan tog den dåvarande svenska regeringen ställning och klargjorde att aktiv dödshjälp även framöver skulle vara förbjudet. Sedan dess har mycket hänt och ett antal länder i Europa har genomfört en lagstiftning som tillåter aktiv dödshjälp, till exempel Belgien och Schweiz. Luxemburg har så sent som i februari i år gjort det samma.

Under de senaste åren har den enskilda individens rättigheter stärkts i Sverige. Jag tänker på flera rättigheter som numera utgår ifrån individens situation och där staten eller kommunen anpassar sig efter individens val och inte tvärtom. Goda exempel på detta är till exempel friskolor, vårdnadsbidrag, skolpeng, vårdgaranti, husläkarreformen och personval.

Staten bör inte lägga någon värdering i de val som individerna gör utan utgå från att de bäst vet hur de vill leva sina liv. Som en naturlig följd av detta bör man även erkänna människors rätt att själva välja om de vill avsluta sina liv.

Det här är en viktig fråga för människor i svåra livssituationer.

Obotligt sjuka ska inte, mot sin egen önskan, behöva tillbringa sin sista tid i ett outhärdligt lidande. Staten ska finnas till för att värna individens fria val bör därför respektera även ett sådant val.

Det är dags att på allvar ta tag i frågan om aktiv dödshjälp i Sverige. Vi måste erkänna människors rätt att själva välja om de vill avsluta sina liv och staten spelar en viktig roll i att se till att detta kan ske på ett tryggt och humant sätt. Den respekten för livet tycker jag att vi måste ha i vårt samhälle.

I Sverige verkar de dock fortfarande som att de flesta instanser, såsom politiska partier och läkarorganisationer är mot en legalisering. Samtidigt verkar det som att svenska folket är av en annan uppfattning. Enligt en undersökning som Synovate Temo genomförde anser endast elva procent av svenskarna att aktiv dödshjälp bör vara helt förbjudet i de fall det rör sig om en obotligt sjuk person med svåra smärtor.

Jag har därför i en motion till riksdagen föreslagit att regeringen ska tillsätta en utredning som kan se över hur en human, rättssäker och värdig process skulle kunna utformas även för oss i Sverige.

Vissa menar att läkarens uppgift är att värna liv och om aktiv dödshjälp infördes skulle tilliten från allmänheten till sjukvården och dess personal hotas och skapa oro bland patienter i livets slutskede. Att utföra dödshjälp bör enligt min mening vara frivilligt för läkarna. Bland de länder som i dag tillåter dödshjälp finns det inga bevis för att förtroendet för sjukvården skulle vara lägre i dessa länder på grund av legaliserandet av eutanasi. Erfarenheterna från delstaten Oregon, där dödligt sjuka kan begära aktiv dödshjälp, visar att antalet ansökningar per år ligger på en mycket låg nivå.

Men för många har det inneburit en ökad trygghet och känsla av att man själv kontrollerar sitt liv. Att få avsluta sitt liv i värdighet istället för outsägliga plågor. Det handlar kanske till sist om vem som har rätt att bestämma om liv och död – byråkrater eller individen själv?

Det är naturligtvis oerhört viktigt att en begäran om dödshjälp sker på ett mycket rättssäkert sätt eftersom själva handlingen i sig inte går att ångra. Så länge dödshjälp sker i det fördolda är det däremot omöjligt att garantera rättssäkerhet. Detta är i längden inte hållbart. Men om andra länder i Europa har hittat en fungerande lagstiftning för detta, så vore det väl bra underligt om vi i Sverige med vår kompetens och vårt noggranna sätt att hantera lagar och regler inte skulle klara det.

Döden är en naturlig del av livet. Respekten för livet måste därför omfatta också döden. Samhället blir faktiskt lite konstigt när man inte låtsas om detta faktum.

Eva Flyborg (fp)

Riksdagsledamot och ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons