Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi måste fortsätta att ta vårt klimatansvar

Anna-Karin Hatt, It- och energiminister C, om EU och klimatfrågan

Annons

Vi lever, just nu, i en övergångstid, på väg från ett samhälle storskaligt beroende av fossil energi till ett hållbart och smart samhälle byggt på förnybar energi. I den senaste upplagan av energibibeln World Energy Outlook konstaterar den internationella energiorganisationen, IEA, att den förnybara energin sammantaget kommer att bli världens näst största energikälla för elproduktion, redan 2015. Det är en helt fantastisk utveckling. Och det är en utveckling som snabbt förändrar världen.

För utvecklingen av den förnybara energin har aldrig varit så snabb och så stark som den är idag. Aldrig tidigare har vi sett en så snabb utbyggnadstakt, och aldrig tidigare har kostnaderna för att bygga ut det förnybara sjunkit så snabbt.

Det gäller också Sverige. Tack vare Alliansens tydliga och långsiktiga energipolitik har elproduktionen från vindkraft, sedan Alliansregeringen tillträdde 2006, ökat med 700 procent. Under samma tid har elproduktionen från biobränslen ökat med 50 procent. Och vi är nu snubblande nära att nå det mål Sverige satt upp för 2020, om att 50 procent av vår energi ska vara förnybar.

Allt detta har skett tack vare tydliga styrmedel som har gjort det den rena förnybar energin billigare, och den smutsiga fossila energin dyrare. Med tydliga styrmedel och höga ambitioner har vi tagit och tar tydliga kliv framåt, till ett tryggare, säkrare och allt mer hållbart energisystem.

I det arbetet har vi också haft god nytta av EU:s klimat- och energipolitiska 2020-mål - och tydliga mål behövs också framöver. Därför måste vi från svensk sida driva på så att inte EU skiftar fokus bort från klimatfrågan, och låter den gå förlorad i kölvattnet av den ekonomiska krisen.

För att vi ska klara världens klimat, och kunna ro ett nytt internationellt klimatavtal i hamn, behöver världen se ett EU som har tydliga ambitioner och en tydlig vilja att gå framåt.

För mig, som centerpartistisk it- och energiminister, är det uppenbart att EU behöver ett kraftfullt klimat- och energiramverk även efter 2020. Ett ramverk som behöver omfatta tydliga målsättningar som slår fast att vi till 2030 ytterligare ska minska våra klimatutsläpp, att vi ska bli ännu bättre på att använda energin effektivt och att vi ska fortsätta bygga ut den förnybara energin. Och ett sådant ambitiöst klimat- och energiramverk behöver slås fast i god tid innan de globala klimatförhandlingarna i Paris 2015.

Sverige är, och ska fortsätta vara, ett land som mycket tydligt tar sitt klimatansvar. En del av det är att vi ska fortsätta att mycket aktivt delta i och driva på i den europeiska energipolitiken. En del i det arbetet är att verka för att EU antar tydliga klimat- och energipolitiska mål till år 2030.

Anna-Karin Hatt

It- och energiminister, C

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons