Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktiga steg för bättre arbetsmiljö

Annons

Många utmaningar på arbetsmarknaden visar på vikten av en bra arbetsmiljö. De senaste åren har den arbetsrelaterade ohälsan ökat. En stor del av ökningen är stressrelaterad. Många upplever att tempot i arbetslivet blir allt snabbare. Med högre produktivitetskrav och lägre bemanning blir känslan av otillräcklighet allt vanligare. Tillfälliga och osäkra anställningar breder ut sig. Delade turer och dag för dag besked om jobb via ett sms är ett ofog, skriver Raimo Pärssinen, Emilie Eklund och Fredrik Ohrling.

Den stressrelaterade ohälsan drabbar i hög utsträckning kvinnor eftersom kvinnodominerade arbeten ofta är de mest slitsamma fysiskt, psykiskt och känslomässigt. Ett modernt och hållbart arbetsliv kräver ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Kvinnor och män ska ha lika stort inflytande över det egna arbetet. Kvinnors arbetsmiljö är lika högt prioriterad som mäns.

Det har blivit vanligare att stress och press i arbetslivet betraktas som ett individuellt problem, i stället för en fråga om ett bristande arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen. Därför går arbetet för en förbättrad arbetsmiljö hand i hand med arbetet för stärkta rättigheter och ökad trygghet för löntagarna. Det är viktigt att fler som jobbar täcks av de kollektivavtal som bär upp den svenska modellen.

Ett hållbart arbetsliv kräver ett ökat systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom extra satsningar på Arbetsmiljöverket, kvinnors arbetsmiljö, regionala skyddsombuden, företagshälsovård och arbetslivsforskning ökar förutsättningarna för bättre trivsel på jobbet i Gävleborg

Socialdemokraterna har längre kämpat för mer pengar till arbetsmiljöarbetet men den förra regeringen var inte intresserad. Nu satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen 100 miljoner kronor årligen på en rejäl förstärkning av resurserna inom arbetsmiljöpolitiken.

Arbetsmiljöverket får 55 miljoner kronor mer under 2016. Ökade resurser innebär att Arbetsmiljöverket kan rekrytera många nya inspektörer. För att ge arbetsmiljöarbetet en långsiktig inriktning tar regeringen fram en nationell arbetsmiljöstrategi i samråd med fack och arbetsgivarorganisationer. Bland annat kommer strategin att innehålla konkreta åtgärder för ett hållbart arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö. Till detta ska läggas att Arbetsmiljöverket har antagit nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vi är övertygade om att just nu tas många viktiga steg på vägen för att bättre förebygga den psykosociala ohälsan och skapa en bättre arbetsmiljö i regionen.

Raimo Pärssinen, S

Ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Emilie Eklund

ordförande Transport avdelning 11 Gästrikland/Norduppland

Fredrik Ohrling

regionalt skyddsombud Transport avdelning 11 Gästrikland/Norduppland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons