Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En återgång till gamla beslutsordningen

/

Annons

Låt Blank S betala en miljon privat, skriver Lars Beckman angående Blanks egenmäktiga beslut att betala en miljon till Brynäs för Gavlerinken. Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut så var det så klart felaktigt men det beror i Blanks fall liksom i Beckmans att de inte verkar ha förstått att kommunalpolitik och riksdagspolitik är två skilda saker.

I kommunallagen föreskrivs att de olika partierna ska erhålla representation i alla beslutsorgan efter sina respektive röstetal. Ordföranden utses av det parti som fått de flesta rösterna. Bundna Allianser vare sig de är röda eller blå hör inte hemma i kommunalpolitiken. Att det blivit så går egentligen tillbaka till 1976 års val. Före det hade oppositionen ett av tre kommunalråd.

Efter 1976 började de borgerliga partierna försöka samarbeta. Det gick inte så bra och  resultatet blev att kommunen inrättade oppositionsråd. Alla oppositionspartier med ett visst röstetal fick ett sådant råd. En enligt min erfarenhet mycket krystad lösning. Kommunrevisionen ska bestå av en majoritet av de oppositionella partierna och med ordföranden hämtad ur det största borgerliga partiet.

Situationen blev en helt annan än kommunallagen förutsett när det bildades allianser. Det innebär i verkligheten ett tvåpartisystem utan väljarnas förankring. Det förrycker tanken bakom kommunallagen när det gäller representationen i kommunens verkställande organ.

Före Alliansbesluten togs besluten av partierna gemensamt vid kommunstyrelsens sammanträden. Nu tas de i slutna rum före sammanträdena då allianspartierna i de flesta fall beslutat om partiernas ställningstagande. Jag anser att det är ett brott mot kommunallagen och framförallt ett brott mot demokratin.

Det är svårt att förstå Beckmans artikel då den borgerliga alliansen beslutat att inte överklaga Blanks beslut. Då är man överens och saken är utagerad. Nu försöker Beckman få väljarna att tro att kommunalrevisionen skulle besluta att Blank ska av egna medel ersätta kommunen för det felaktiga beslutet. Hur ska det vara möjligt mot bakgrund av hur revisionen agerade i fallet med förskingringen.

Ännu mindre troligt är att en borgerlig allians skulle fungera bättre än en röd. För att kommunalpolitiken ska bli som väljarna röstar krävs en återgång till gamla beslutsordningen utan oppositionsråd. Kommunalrådsposterna bör liksom tidigare utses efter partiernas röstetal med majoritet för det största partiet i valet. Då får väljarnas röster mera tyngd vid avgörande kommunala beslut.

Det gick bra förut att komma överens mellan styrande och opposition. Det var då min erfarenhet från Valbo och Gävle före 1976.

Karl Gustaf Skoog

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons