Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gamla lövträd är viktiga för den biologiska mångfalden

/

Annons

Gamla och äldre lövträd är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Ett sådant träd kan hysa flera hundra organismer i form av lavar, mossor, insekter, spindlar och encelliga organismer. Dessa i sin tur ingår i flera ekosystem där till exempel fåglar kan vara toppkonsumenter. Även torra och döda grenar är viktiga för speciella organismer och fungerar som matbord för dessa. I en tätort måste naturligtvis döda träd och större grenar av säkerhetsskäl tagas bort där människor vistas.

I den undersöklning som Sanhällsbyggnad Gävle låtit genomföra för att kontrollera träden längs Gavleåns kajer har 115 träd bedömts. Dessa träd har en enligt kontrollen en mycket varierande vitalitets- och säkerhetsstatus. Inom det väl trafikerade området finns åtta farliga träd, 44 mindre farliga och 62 säkra träd.

De flesta farliga träden finns i parken vid Kaplansgatan-Norra Strandgatan där även en mycket farlig alm står. Lindarna mellan Rådmansbron och Murénbron verkar däremot vara mindra farliga. Det som kännetecknar dessa träd är att det finns glesa kronor, torkande kronperiferi, svagt kloofyll och spetstorka.

I Samhällsbyggnad Gävles plan över Å-rummet förslås att i ett första skede ska samtliga träd vid Norra Strandgatan tagas bort och i ett andra skede samtliga träd längs Södra Strandgatan. Nya träd ska visserligen planteras men det tar lång tid, 50-100 år, innan dessa kan ersätta de befintliga trädens värden.

Det är väl kännt att träd är betrydelsefulla i ett estetiskt, miljö-och biologiskt sammanhang. Människor mår bra av att kunna betrakta träd och annan natur under olika årstider, trädens kronor samlar upp stadens luftföroreningar och suger upp vatten vid kraftiga regn. En enda björk kan under en sommardag suga upp 800 liter per dag en varm sommar.

Förslaget att ta bort samtliga träden i Å-rummet måste skrotas. Det räcker med avverka de riktigt farliga träden. Genom årlig kontroll av övriga träd förhindras eventuella risksituationer. Människorna, djuren och växterna behöver sina lövträd i Gävle.

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen i Gävle

Debatt: Å-rummet ska inte förstöras, tvärtom

Förstör inte Gävles vackraste offentliga rum!

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons