Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Helena Werre om lönnarna: Processen skött enligt gällande lagar och regler

/

Annons

Svar till Kenneth Bognesand som har synpunkter på byggnationen av två nya busshållplatser på Staketgatan.

Insändare: Rädda lönnarna vid Staketgatan

Mer läsning: Trädkramare protesterar mot nya busshållplatser i Gävle

I dag är av- och påstigningshållplatserna för pendlingstrafiken placerade i olika kvarter, både vid Gävle centrum och vid Västra vägen.

För att göra arbetspendlingen till Gävle attraktivare och tydligare vill vi placera av- och påstigningshållplatserna i anslutning till varandra på samma gata, men också nära stora arbetsplatser så som Lantmäteriet, Konserthuset, Skattehuset och Socialtjänst Gävle.

Placeringen på Staketgatan blev den bästa lösningen för att få ett så litet gångavstånd som möjligt till dessa stora arbetsplatser.

För att få plats med dessa två busshållplatser behöver vägen bli bredare och det medför att elva lönnträd behöver tas ned. Fem träd kommer att återplanteras.

Lönnarna som vi planerar att ta ner är planterade på 1970-talet. Eftersom lönnarna är en del av Staketgatans allé har dessa ett biologiskt och kulturhistoriskt riksintresse.

Den 27 juli 2016 fick Gävle kommun en beviljad dispens från biotopskyddet av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i beslutet gjort en avvägning mellan möjligheten att öka attraktiviteten och andelen resande i kollektivtrafiken mot de biologiska och kulturhistoriska värdena som allén längs Staketgatan har.

Nedtagning av träden betraktades i dispensen som acceptabel i relation till den samhälleliga vinst som en utvecklad kollektivtrafik erbjuder.

För att genomföra byggnationen av busshållplatserna på Staketgatan krävdes därefter ett beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Det beslutet togs den 14 december 2016 och är en offentlig handling som finns under diarienummer 16SBN279. Ombyggnationen väntas kosta två miljoner kronor.

Sammanfattningsvis anser vi att vi skött denna process enligt gällande lagar och riktlinjer. Vi håller med dig om att de som bor i området borde ha fått information om att vi kommer att bygga två nya busshållplatser. Vi arbetar nu med våra processer gällande bland annat information för att förbättra den vid kommande projekt.

Ärendet kommer att tas upp på Samhällsbyggnadsnämndens ordförandeberedning den 4 oktober. Fram till dess avvaktar vi med genomförandet.

Helena Werre

trafik- och tillståndschef Samhällsbyggnad Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons