Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lyft blicken bortom avstängningen

Nyligen offentliggjorde konsultföretaget WSP Analys och Strategi sin utvärdering av vilka effekter som testavstängningen av Rådhusesplanaden hade på trafik och handel i Gävle centrum.

Annons

Rapporten är i flera avseenden tunn, inte minst därför att den utlovade medverkan från handlarna i Gävle centrum uteblev. Det var en tyst protest framhöll en handlare i Arbetarbladet.

Som utomstående betraktare måste jag konstatera att detta var synd av flera skäl. För det första för att de därmed försatte sin chans att påverka utfallet av ett kommande beslut i frågan huruvida avstängningen skall permanentas eller ej och, för det andra därför att det underminerar allmänhetens, fastighetsägarnas och kommunens tilltro till handlarna i Gävle centrum.

Utifrån den genomförda undersökningen kan man att inte säga något om huruvida handeln i Gävle centrum påverkades av testavstängningen. Som rapportförfattarna säger har resultaten större bärighet för handeln runt Stortorget än centrum som helhet.

Detta innebär att man som Företagarnas vd i Gävle inte kan stå oemotsagd i SVT:s Gävledala och med emfas hävda att rapporten visar att handeln på Söder har påverkats i mycket stor utsträckning. Några belägg för det finns inte i rapporten annat än att trafiken minskade kraftigt under testavstängningen.

Vad kan förväntas om man stänger av en gata? Om handeln på Söder, eller för den delen i övriga centrum, drabbades så svårt av testavstängningen då borde det ligga i deras intresse att lägga korten på bordet och inte sitta och tjura som trotsiga treåringar. Av kommentarerna kring WSP:s utredning i GD och Arbetarbladet framgår att många potentiella kunder saknar anledning att besöka centrum.

Vissa uttrycker sig till och med som att handlarna i centrum genom sina högljudda protester och bristande vilja att belysa effekterna av den orättvisa som drabbat dem helt förbrukat sitt förtroende. Ur allmänhetens perspektiv tycks det alltså vara handlarnas eget fel om avstängningen permanentas och det går åt pipan för dem.

Jag har mycket svårt att se att en permanent avstängning av Rådhusesplanaden skulle vara sista spiken i kistan för centrumhandlarna. Det finns många exempel från Sverige som visar att trafikregleringarna har föga effekt på cityhandeln. Gågator fungerar ju uppenbarligen! Anledningen till detta är främst att de som handlar i stadskärnorna sällan är bilburna.

Enligt en undersökning från Svensk handel (2009) föredrog omkring 30 procent av svenskarna att handla i stadskärnorna. Bland dem som hade tillgång till bil uppgick andelen som använde den för inköp i stadskärnorna till 20-25 procent, medan drygt 40 procent av dem som inte hade tillgång till bil handlade i stadskärnorna.

Enligt WSP:s rapport var omkring 40 procent av detaljhandelns kunder bilburna men det innebär ju samtidigt att tre av fem kunder använder andra färdmedel i samband med sina inköpsresor. Konsumenten i stadskärnan är alltså i viss mån bilburen men de är inte en dominerande grupp.

Om jag får säga min mening är den planerade utvecklingen i Valbo, Hemlingby och, inte minst, Ikeas etablering i Borlänge ett mycket större hot mot detaljhandeln i Gävle centrum än en permanent avstängning av Rådhusesplanaden.

Så länge handlarna i centrum inte identifierar hotet och mobiliserar för att möta detta faktiska hot, tycker jag att de satsar på fel häst.

Det är alltså dags att lyfta blicken och se bortom testavstängningen. Ett råd till handlarna i detta sammanhang är att sluta snacka, kavla upp ärmarna och fokusera på något som ni faktiskt har möjlighet att påverka. Er egen verksamhet!

Maria Hix

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons