Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Om inaveln är så omfattande borde man ta bort hela vargstammen och börja om på nytt

/
  • Det är viktigt med en folklig acceptans för den nationella politik som förs i Sverige även på det här området, skriver Lars Beckman.

Annons

Svar till Anders Ekholm: Det stämmer att jag i interpellationer och debatter mot miljöpartiet i Sveriges Riksdag har frågat miljöministern om varför regeringen inte säkerställer att den av riksdagens antagna rovdjurspropositionen följs av våra myndigheter.

Insändare: Beckmans bristande kunskaper i rovdjursfrågan

I förra veckan hade vi moderater även ett öppet möte i Ljusdal om rovdjurssituation i länet som Anders Ekholm hade kunnat närvara på. Hade han gjort det så hade han hört många berättelser från länet från såväl hundägare som småföretagare i lantbrukssektorn som berättade om hur de påverkas av rovdjurstrycket i Gävleborg.

På mötet lyftes även upp de situationer där förskolelärare i Ljusdals kommun gick ut och var rädda för barnens säkerhet på grund av vargssituation för något år sedan.

Jag står bakom riksdagens beslut om antalet vargar i Sverige som är 170-270 individer. De inventeringar som är gjorda visar på att antalet vargar skulle kunna vara närmre 450 stycke. Det innebär att det är regeringens skyldighet att säkerställa att riksdagens beslut följs, dels avseende antalet vargar i Sverige dels att rovdjuren fördelas jämnt över hela Sverige.

I dag har Gävleborg, Dalarna och Värmland ett mycket stort antal vargar medan andra län har mycket få. När det har befunnit sig två vargar i Stockholm så har det däremot varit en riksnyhet.

Om det är så som Anders Ekholm skriver att hela vargstammen är grovt inavlad så skulle det snarast betyda att man skulle vara tvungen att ta bort hela vargstammen i Sverige och börja om från början med livskraftiga och genetiskt friska individer men det är sannolikt inte så Anders Ekholm menar?

Jag tycker det i alla fall inte om inte ny kunskap kommer fram på området.

Man ska ha rätt att bo och leva var man vill i Gävleborg och i riksdagens beslut står det också att man ska ta socioekonomiska hänsyn när man planerar hur viltvården av rovdjur ska gå till från våra myndigheter.

Det är beklagligt att inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet följer riksdagens beslut och det är uppenbart så att socialdemokraterna har överlåtit frågan om jakt och viltvård till miljöpartiet och deras statsråd. Det glädjer säkert en och annan miljöpartist på Södermalm i Stockholm men den politiken påverkar de som bor i rovdjurstäta områden negativt.

Det är viktigt med en folklig acceptans för den nationella politik som förs i Sverige även på det här området.

På vår nomineringsstämman i Bollnäs fick jag ett mycket stort stöd från våra medlemmar för att toppa vår riksdagslista för M Gävleborg och jag kommer självklart att fortsätta driva de här frågorna under såväl den här mandatperioden som kommande.

Lars Beckman, M

riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons