Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bawar Ismail: Självklart bör vi ha språkkrav för svenskt medborgarskap

Medborgarskapet kan stärka vår gemenskap.

Annons

Medborgarskapet stärker samhörigheten i vårt land.

Hur ska vi finna gemenskap i ett mångkulturellt samhälle? Det är en intressant fråga och något som blivit allt mer relevant för samhällsdebatten på sistone.

I Sverige lever nu människor från världens alla hörn. Kan vi, trots kulturella och religiösa skillnader, finna någon slags gemenskap? Något som binder oss samman trots våra skillnader? Utan att samtidigt kräva att vi alla anpassar oss efter en viss mall?

Politiskt är det svårt att försöka skapa en gemenskap för oss alla. Det går inte att bara stifta lagar i riksdagen och hoppas att alla människor i vårt land plötsligt känner gemenskap och tillit till varandra. Det är en kraft som bara samhället och dess individer kan skapa. Men visst kan politiken försöka vägleda oss med små, symboliska steg i rätt riktning.

Medborgarskapet är just en sådan symbolisk fråga som kan bidra till att stärka vår gemenskap. Det är ju det främsta beviset på att man är en del av Sverige, ungefär som ett medlemskap i en förening – fast i det här fallet en nationalstat. Men alldeles för länge har medborgarskapet varit underprioriterat av våra politiker.

Läs mer: Självklart ska vi riva jihadisternas pass

Många av de rättigheter som svenska medborgare åtnjuter får även individer med permanenta uppehållstillstånd ta del av. Det gäller exempelvis rösträtt i kommun- och landstingsval och rätten att bo och arbeta i Sverige. Men de skillnader som finns är symboliskt viktiga: i riksdagsval är det endast svenska medborgare som har rösträtt och är valbara. Och det är endast svenska medborgare som kan bli exempelvis polis, yrkesmilitär eller domare. Har man endast permanent uppehållstillstånd sitter man alltså inte fullt ut på alla möjligheter som ett svenskt medborgarskap innebär.

För att bli svensk medborgare måste man ha bott i Sverige en viss tid, levt ett skötsamt liv och kunna styrka sin identitet. Det är låga krav, framför allt om man jämför med hur övriga nordiska och europeiska stater valt att göra. På många håll i västvärlden finns nämligen olika former av medborgarskapstester.

Liberalerna, och föregångaren Folkpartiet, var ett tag det enda partiet i Sveriges riksdag som talade om vikten av medborgarskap för integrationen av nyanlända. Folkpartiet lyfte bland annat fram förslaget om språktest för medborgarskap, med syftet att uppvärdera det svenska medborgarskapet och stärka incitamenten för att lära sig det svenska språket. Men det blev aldrig någon verklighet av förslaget, trots att partiet fick sitta i en alliansregering i åtta år.

Men kanske blir det ändring på det nu när även Moderaterna vill införa "krav på grundläggande språk- och samhällskunskaper". Det meddelar Tomas Tobé (M), rättspolitisk talesperson, och Gunnar Strömmer (M), ledamot av partistyrelsen och särskild utredare i 2013 års medborgarskapsutredning, i en debattartikel på DN Debatt.

Äntligen har ytterligare ett parti inom borgerligheten insett att vi bör skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Och att ställa krav på att kunna det svenska språket är en självklarhet. Det svenska språket är centralt för att kunna bli en del av det svenska samhället. Utan god svenska blir det annars svårt att få jobb, att socialisera med omgivningen och kanske viktigast av allt: att kunna utöva sina rättigheter. Just därför bör det finnas språkkrav för medborgarskap.

Men ska medborgarskapet uppvärderas kan det även kräva att det blir större och tydligare skillnader mellan att ha medborgarskap och ett permanent uppehållstillstånd. En utredning vore kanske på sin plats för att titta på om det är önskvärt och exakt hur stora skillnader som ska finnas.

Moderaterna lägger fram flera kloka förslag. De har även tagit sig tid att fundera på om staten ska kunna återkalla medborgarskap i vissa fall. Som den senaste tidens debatt om IS-återvändare visat så saknas det stöd i lagen för att dra tillbaka det svenska medborgarskapet för individer med dubbelt medborgarskap. Men det måste ju finnas som en möjlighet. Har man anslutit sig till IS utgör man ett hot mot staten Sverige – och därmed svenska medborgare.

Mindre klokt är förslaget om att försörjningskrav ska knytas an till medborgarskapet. Det är förmodligen bara ett inslag av Moderaternas arbetslinje, men kanske borde ett sådant krav främst kopplas till uppehållstillstånd.

Det är välkommet att ytterligare ett riksdagsparti börjat intressera sig för frågor om medborgarskapet. Förhoppningsvis hoppar fler partier på tåget.

Mer läsning

Annons