Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lägg kvoteringstankarna åt sidan

/
  • Åsa Regnér. Ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Annons

"Sverige är i ett allvarligt läge." Så inledde Stefan Löfven (S) sin regeringsförklaring i början av oktober. Men statsministern antog i sin feministiska regeringsförklaring utmaningen att ställa det allvarliga läget tillrätta och svetsa ihop det sargade land som han just tagit över.

En åtgärd, förutom genusbudgetering i budgetpropositionen, som Löfven hotade med, är att lagstifta om kvotering av kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser givet att bolagen själva inte uppnått 40 procent kvinnor under 2016.

Utgångspunkten är att det går för sakta och att bolagen behöver hjälp för en förbättrad maktbalans mellan könen. Forskaren Tomas Klingström har studerat om kvinnor som grupp behandlas annorlunda än män med hänsyn till möjligheterna att nå styrelseposter. Detta har han gjort genom att undersöka hur könsfördelningen såg ut på universiteten under den tidsperiod då ledamöterna utbildades.

Resultatet är hoppingivande.

Majoriteten av de ledamöter som sitter i börsstyrelser är ekonomer och ingenjörer, 40-70 år. Andelen kvinnor bland ekonomerna och ingenjörerna i styrelserna visar sig i dag motsvara den förväntade andelen givet könsfördelningen på universiteten för då de tog sin examen.

Börsbolagens styrelser har i dag 25 procent kvinnor, i de största bolagens styrelser närmar sig andelen 30 procent. Tiden måste få ha sin gång för att vi ska få balans.

Generationer av kvinnor som företrädelsevis valde andra inriktningar än de som går hem i styrelserummen ersätts nu av kvinnor som inriktar sig på vad som traditionellt varit mansdominerade utbildningar. I dag studerar fler kvinnor än män. Räknar man bakåt och ser till utbildning och erfarenhet kan 40 procent kvinnor i styrelserna uppnås inom 10 år. Om 20 år borde kvinnorna vara i majoritet.

Ropen på kvotering grundar sig i tanken att grupper behöver kompenseras och hjälpas. Men siffrorna tyder på att kvinnor av egen kraft tar sig in i styrelserummen allteftersom att de har de utbildningar, erfarenheter och nätverk som efterfrågas.

Det är välkommet att kvinnors andel i de börsnoterade bolagens styrelser ökar. Det är beklagligt att vi har haft och fortfarande har vissa utbildningar och yrken som ses predestinerade för män eller kvinnor. Framför allt är det värdelöst om kvinnor och män har gjort sina studie- och yrkesval baserat på en yttre förväntan snarare än en inre drivkraft.

Det är viktigt att påminna om att "kvinnor är" inte på vissa sätt och representerar definitivt inte hela kvinnosläktet med sin blotta närvaro. De kvinnor som rekryteras till bolagsstyrelserna har däremot säkert vissa liknande drag som männen i desamma. Det handlar om egenskaper och erfarenheter som är till företagets gagn.

Kvotering riskerar att slå in en redan öppen dörr. Vår nytillträdda jämställdhetsminister Åsa Regnér borde därför lägga kvoteringstankarna åt sidan.

Mer läsning

Annons